X

“Caz bir demokrasidir” mottosuyla yola çıkmış Onur AtamanCaz & İnovasyon” projesini tasarlarken. Çünkü caz müziğinin herkesin eşit hakka sahip olduğu ama özgürce kendini ifade edebildiği, yani doğaçlama yapabildiği, bunun yanı sıra takım ruhundan beslenen ve her zaman yeniliğe açık olan bir müzik türü olduğunu düşünüyor ki haksız değil. Bu yüzden de hazırladığı seminerlere “innovation is the tradition of jazz music ” yani “inovasyon, caz müziğinde bir gelenektir” sloganını uygun görmüş.
Onur Ataman Caz müziğinden yola çıkarak ilk defa Türkiye`de müzik sanatını diğer bütün eğitim ve iş alanları ile birleştiren ve Türk kültürünün`de içerisinde yer aldığı kritik başarı ve inovasyon öykülerini aktarmaktadır. Aynı zamanda geleneksel eğitim ve öğretim sistemleri dışında modern, yaratıcı, araştırmacı ve yeni bir eğitim sisteminide sunmaktadır.

Buradan hareketle, eğitim ve seminerlerinde katılımcıları bir caz ve inovasyon yolculuğuna çıkarıyor. Çeşitli örneklerle müzikler çalıyor, dinletiyor, hikâyelerini anlatıyor ve dönemleri incelerken kimler ne gibi riskler almış, nelerden vazgeçmişler, Türk müziği ve kültürünün etkileri ve katkılarını irdeliyor. Kendi geliştirdiği örnek alıştırma ve teknikleri uygulayarak iş dünyasından ve her yaş grubundan öğrencilere yönelik cazdan esinlenerek ve yapacakları her hangi bir iş içerisinde ya da öğrenme sürecinde kendi başlarına yaratma noktasına nasıl geleceklerini anlatıyor.

onuriletism